-

SchoolsKomplimentêre Verrykingseminaar 1ste vir Laerskool Kruinpark!

Komplimentêre Verrykingseminaar 1ste vir Laerskool Kruinpark!
K

Advertisements

100 Juffrouens geniet komplimentêre verrykingseminaar

Laerskool Kruinpark het op 5 Februarie 2022 ‘n verrykingseminaar vir ongeveer 100 juffrouens van die omgewing aangebied.

Me. Diana van Wyk het in 2021 die behoefte raakgesien wat grondslagfase onderwysers het om in ons eie dorp opleiding te kan ontvang. Die onderwysers wat die verrykingseminaar bygewoon het, het met ‘n volledige toegeruste gereedskapkas uitgestap met nuwe vaardighede!

Die sprekers by die geleentheid was Magdi Kruger, Carla Grobler en Mariëtte van Eeden. Onderwerpe soos die potloodgreep, sensoriese integrasie en die temperamente van kinders is aangeraak.

Johrné van Huyssteen en Me. Diana van Wyk, organiseerder van die Verrykingseminaar wat 5 Februarie 2022 by Laerskool Kruinpark plaasgevind het.

Johrné van Huyssteen het behoorlik almal wat die verrykingseminaar bygewoon het se maagspiere laat lag met sy praatjie oor “Woema vir 2002”.  “Dit was ‘n voorreg om vir Johrné van Huyssteen vir die tweede keer by Laerskool Kruinpark te verwelkom,” het Anita de Beer, Laerskool kruinpark bemarking, gesê “Die vorige ontmoeting was met ‘n heerlike damesoggend net voor die Covid pandemie!”

Advertisements

Elke grondslagfase onderwyseres het op haar tafel ‘n boksie ontvang met gereedskap in om leerders te help met hulle potloodgreep. Laerskool Kruinpark wil ook dan die volgende borge bedank:  Prima Stationery, WMPG, Nanouk en De Wet Engelbrecht. “Dit is vir ons ‘n riem onder die hart om te weet dat plaaslike besighede ons skole so getrou ondersteun. Klein of groot, elkeen se hulp en ondersteuning word waardeer,” het Anita de Beer gesê.

Spreker praat tydens die verrykingseminaar
Spreker beurt tydens die verrykingseminaar.

Me. Diana van Wyk het ook al die deelnemende skole bedank, “Dankie dat julle u onderwysers en leerders se akademiese en emosionele welstand belangrik ag,” het sy gesê, ” Dankie ook aan elke grondslagfase onderwyser wat op ‘n Saterdag die verrykingseminaar bygewoon het om ook jou eie lewe te verryk en daardeur jou leerders in die klas se lewe te verryk.”

Laerskool Kruinpark beplan om hierdie verrykingseminaar ‘n jaarlikse instelling te maak.

Kyk gerus uit na Laerskool Kruinpark se volgende projekte!

Advertisements

Volg Laerskool Kruinpark se nuus en gebeure op hul Facebookblad.

Laerskool Kruinpark se vorige suksesvolle projek was hul Manne-aand waar Robbie Wessels die vermaaklikheid was. Lees meer HIER.

English (google translation)

Complimentary Enrichment Seminar 1st for Kruinpark Primary School!

100 teachers enjoy complimentary enrichment seminar

Kruinpark Primary School hosted an enrichment seminar for approximately 100 teachers from the area on 5 February 2022.

Me. In 2021, Diana van Wyk saw the need that foundation phase teachers have to be able to receive training in our own town. The teachers who attended the enrichment seminar walked out with a fully equipped toolbox with new skills!

Advertisements

The speakers at the event were Magdi Kruger, Carla Grobler and Mariëtte van Eeden. Topics such as the pencil grip, sensory integration and the temperaments of children were touched upon.

Johrné van Huyssteen really made everyone who attended the enrichment seminar laugh in the stomach muscles with his talk on “Woema for 2002”. “It was a privilege to welcome Johrné van Huyssteen to Kruinpark Primary School for the second time,” said Anita de Beer, Kruinpark Primary School marketing, “The previous meeting was with a wonderful ladies morning just before the Covid pandemic!”

Each foundation phase teacher received on her desk a box with tools in it to help learners with their pencil grip. Kruinpark Primary School would also like to thank the following sponsors: Prima Stationery, WMPG, Nanouk and De Wet Engelbrecht. “It is a belt under our heart to know that local businesses support our schools so faithfully. Small or large, everyone’s help and support is appreciated,” said Anita de Beer.

Me. Diana van Wyk also thanked all the participating schools, “Thank you for considering the academic and emotional well-being of your teachers and learners,” she said, “Thank you also to every foundation phase teacher who attended the enrichment seminar on a Saturday to also to enrich your own life and thereby enrich your learners in the class’s life.”

Advertisements

Kruinpark Primary School plans to make this enrichment seminar an annual institution.

Looking forward to Kruinpark Primary School’s next projects!

Follow Kruinpark Primary School’s news and events on their Facebook page

Kruinpark Primary School’s previous successful project was their Men’s Night where Robbie Wessels was the entertainment. Read more HERE.

Advertisements

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Komplimentêre Verrykingseminaar 1ste vir Laerskool Kruinpark!

- Advertisement -

Latest news

Medical staff held hostage, ambulance stripped

SUSPECTS STRIPS AN AMBULANCE AND HELD MEDICAL STAFF HOSTAGE Nelspruit: 16 May 2022 - The Provincial Commissioner of the SAPS in...

Human Trafficking, Suspect remanded in custody

SUSPECT APPEARED IN COURT FOR HUMAN TRAFFICKING MPUMALANGA –A 40 years old, undocumented Mozambican appeared before the Bethal Magistrate Court today,...

Murderer sentenced to additional life imprisonment (4th life)

CONTINUOUS MURDERER SENTENCED TO 4TH LIFE IMPRISONMENT PLUS 80 YEARS FOR KILLING OLD WOMEN  MPUMALANGA – Today,16 May 2022, the Pretoria...

Kruik se Oggenddiens 15 Mei 2022

Welkom by Kruik se oggenddiens van 15 Mei 2022 Vanoggend se tema is "Die Heilige Gees, Hier en Nou." https://youtu.be/IwYkvycWhfM Die Heilige...

You might also likeRELATED
Recommended to you