fbpx

Donate and HELP us spread the News

We need your HELP!, Donate R50 to assist The Bulletin in reporting on your Community News. Click on the donate button on the right. →

Thursday, October 1, 2020
Pay
16.1 C
Secunda
More

  Ouma behandeling of mishandeling?

  Dit is belangrik om te weet dat ouma mishandeling meer dikwels voorkom as wat u dink.

  By ouma mishandeling dink u al te vinnig aan fisiese mishandeling. Hulle kan byvoorbeeld mishandel word deur persone van wie hulle in die persoonlike of professionele atmosfeer afhanklik is.
  Maar daar kan ook sprake wees van psigiese mishandeling, van verwaarlosing, finansiële uitbuiting, seksueel misbruik en/of skending van regte. Hierdie verskillende soorte van ouma mishandeling kom dikwels neffens mekaar voor. Wanneer bejaarde oumas met hierdie vorm van geweld te doen kry, dink hulle dikwels dat daar weinig aan kan doen of hulle dit maar moet aanvaar.
  Hulle maak dan stellings soos: “Ek het my maar daarby neergelê”.
  “Wanneer ek hulp soek sê hulle dat ek dalk aan demensie ly.” “Ek is nie geestes siek of so nie.” “Hulle wil my in ‘n ouetehuis weg steek, maar as ek daar gaan woon, gaan ek dood van verdriet.”
  Altemit verdwyn ook nog die kontak met die enigste kleinkind wat nog by my op besoek kom en my gereeld bel.
  Vir kinders is dit alreeds nie meer nodig om te kom kuier of bel nie. Ouma mishandeling is nie normaal nie. U moet besef dat daar iets nie pluis is nie.
  Dit is belangrik om te weet dat ouma mishandeling meer dikwels voorkom as wat u dink. U is nie die enigste slagoffer van hierdie vorm van mishandeling en geweld nie.
  Kom tot die besef dat dit nie so mag wees nie.
  Dit is van uiterste belang om dit met iemand te kan deel. Daaroor te praat met iemand wat u vertrou. Dink hiermee aan ‘n familielid, ‘n vriend, jou ouderling, die dominee of miskien een van jou bure. U kan ook na u huisdokter gaan of ‘n maatskaplike werker.
  Daar is ook kerkgroepe wat gekwalifiseerde maatskaplike werkers het wat 24/7 beskikbaar is. Dit is anoniem, die professionele mense wat daar werk het ‘n professionele geheim houding. Dit beteken dat hulle nie met ander mag praat oor jou situasie nie, tensy u daarvoor self toestemming gee. Is daar iemand waarvan u weet wat in die web van mishandeling gevange sit, u is bekommerd en wil dat die situasie verander.
  Maar hoe gemaak? Ook daarvoor is daar ondersteunende organisasies en kan jou waardevolle advies gee. Doen navraag, dalk in die geheim, maar dit is uiters belangrik dat u daarvan oortuig moet wees dat daar hulp beskikbaar is.
  – Aart Reedijk.

  Ouma behandeling of mishandeling?