fbpx

Donate and HELP us spread the News

We need your HELP!, Donate R50 to assist The Bulletin in reporting on your Community News. Click on the donate button on the right. →

Saturday, September 26, 2020
Pay
16.1 C
Secunda
More

  As jy kan lees, kan jy presteer!

  Vir kleinding vanaf Graad 1 tot 3 word die Cami-program gebruik.

  Honderd-en-veertig karakters, dit is al wat jy nodig het om jouself verstaanbaar te maak in die tegnologiese wêreld van vandag. Skokkend as jy in berekening bring dat die Afrikaanse HAT 2,1 miljoen woorde bevat! Wanneer na hierdie getalle gekyk word verbaas die statistiek van die PIRL-studie glad nie. In 2016 het hierdie studie bepaal dat 8 uit 10 Graad 4’s glad nie met begrip kan lees nie. Hierdie lae syfers plaas Suid-Afrika laaste op die lys van 50 deelnemende lande.
  Wat beteken dit dan as jou kind nie met begrip kan lees nie? Dit beteken dat wanneer ‘n kind ‘n betrokke stuk lees hulle die woorde kan uitspreek, selfs vlot lees, maar wanneer daar na die tyd vrae gevra word kan hulle dit nie beantwoord nie omdat hulle nie kan onthou waaroor die betrokke leesstuk gegaan het nie. Dit word veral waargeneem wanneer begripstoetse geskryf word. ‘n Begripstoets moet met begrip gelees word om die vrae voldoende te kan beantwoord. Wetenskaplikes kon onlangs eers bewys dat kinders wat sukkel om met begrip te lees nie ‘n geheue het wat optimaal funksioneer nie. ‘n Probleem wat aangespreek en opgelos kan word.
  Lees maak die wêreld vir ‘n kind oop! Saam met Harry Potter verslaan hulle vir Voldemort, vlieg saam met Peter Pan deur die sterrehemel en vaar op avonture saam met Kaptein Hook. Tussen die bladsye van ‘n boek lê ‘n towerwêreld wat wag om besoek te word. Die realiteit is dat wanneer kleinding lees hul woordeskat uitgebrei word, hul verbeelding verbreed en hulle leer hoe om te kommunikeer.
  In 2005 het Goedehoop se eerste leeslaboratorium sy deure oopgemaak. Leerders vanaf Graad 4 tot 7 het vir die eerste keer die geleentheid gekry om deur middel van Reading Rocket, wat deur Stimulus Maksima onderskryf word, op hul eie tempo met begrip te lees en te vorder. Aan die einde van elke kwartaal het die ouer ‘n rapport gekry wat volledig verslag doen oor die vordering en stand van die kind se leesbegrip. Daar was duidelike verbetering in kinders se punte in alle vakke. Hoekom? Want die kinders het geleer hoe om met begrip te lees en kon die vrae beantwoord. Selfs in vakke soos Wiskunde was vordering sigbaar, want die vrae kon met begrip gelees en korrek beantwoord word.
  Vir kleinding vanaf Graad 1 tot 3 word die Cami-program gebruik. Cami fokus op perseptuele vaardighede en kom in die volgende vorme van leer voor: visuele persepsie, ouditiewe diskriminasie, ouditiewe geheue, hand-oog-koördinasie, dominansie, kruising van die middellyn, voorgrond-agtergrond, vorm persepsie en ruimtelike persepsie. Ook kry hulle kwartaalliks ‘n rapport wat hul vordering aandui. Die Graad 0’e kry die geleentheid om op Seewêreld hul vaardighede te ontwikkel en hulle doen dit speel-speel. Wonderlik hoe tegnologie gebruik kan word om by ons kinders ‘n liefde vir lees te kweek, sonder dat hulle dit besef.
  2019 het begin en saam met die nuwe jaar maak Goedehoop se tweede rekenaarsentrum sy deure oop! In die verlede kon leerlinge slegs elke twee weke die geleentheid kry om die rekenaarsentrum te besoek. Met die opening van die tweede sentrum kan leerlinge nou die geleentheid kry om weekliks, in beide Afrikaans en Engels, hul leesvernuf op te skerp. Wat die tweede sentrum nog meer spesiaal maak is dat dit ingerig is vir die kleiner maatjie, Graad 0 tot 3, met laer tafels en kleiner stoeltjies sodat hul gemaklik die muis en monitor kan maneuvreer.
  Soveel inligting aan die punte van hul vingers – of dit nou via die internet is of die ou staatmaker, boeke! Dit maak nie saak op watter manier gelees word nie, lees verbreed jou kennis en gee kinders die selfvertroue om opstelle te skryf, mondeling met gemak voor te berei en hul sê te sê. – Juanita Fourie

  Me. Amelia Fourie en Donté Trigo
  Matthys Lobser
  Maruschka Groenewald

  As jy kan lees, kan jy presteer!