fbpx

Donate and HELP us spread the News

We need your HELP!, Donate R50 to assist The Bulletin in reporting on your Community News. Click on the donate button on the right. →

Saturday, September 26, 2020
Pay
16.1 C
Secunda
More

  Morgenzon – Landbouskool van die jaar

  Tydens die voorbereidings vir die skooluitstallings was daar gemeet, gepas en gewerskaf om seker te maak dat elkeen se skooluitstalling die beste en blywendste indruk kon maak op die beoordelaars asook die skougangers.

  Die Alfaskou, 17 – 20 September 2018, wat in Parys plaasgevind het, is die tweede kompetisie van die aard waar die Alfa-landbouskool van die jaar aangewys was. Die spoggerige geleentheid het saam met Veeplaas se Alfaskou in Parys plaas gevind.
  In totaal het daar 11 Landbouskole en skole met Landboustudierigtings van sover soos Tzaneen in die Noorde, Brits (Wagpos) in die Weste, Morgenzon in die Ooste en Reitz in die Suide deelgeneem. Alle skole moes reeds Maandag-oggend by die Dome in Parys aanmeld. Van meets af kon enige skouganger sien dat 2018 se landbouskool van die jaar kompetisie ‘n harde en uitmergelende geleentheid sou word en ook vol verrassings sou wees. Tydens die voorbereidings vir die skooluitstallings was daar gemeet, gepas en gewerskaf om seker te maak dat elkeen se skooluitstalling die beste en blywendste indruk kon maak op die beoordelaars asook die skougangers.
  Dinsdagoggend is daar begin met die jeugskoukompetisies in Grootvee- en Kleinveeklasse en was daar reeds strawwe kompetisie in die veekraal tussen die verskillende skole. Morgenzon Landbou Akademie het in daardie kompetisie wat onderskeidelik uit 20 skoumanne en vroue bestaan het met ‘n tweede en vierdeplek in elke klas geseëvier. Voorwaar ‘n voortreflike prestasie. Ander kompetisies waaraan deelgeneem was, was die Rasuitstalling waarin Morgenzon Landbou Akademie die Braford beesras en Vleismerino skaapras uitgestal het. Elke skool moes ook ‘n Powerpoint voorlegging van 15 minute aan ‘n paneel van beoordelaars voorlê waarin die leerder van elke skool die geleentheid gekry het om sy skool en spesifiek die landboustudierigting van die skool uit te beeld. Verder kon ‘n skool ook punte insamel deur ‘n statiese uitstalling waarin daar van ‘n hoender, konyn of duif gebruik gemaak kon word.
  Daar was ook ‘n kennisafdeling waarin die Veeplaastydskrifte vanaf Januarie tot Augustus 2018 se relevante boerdery berigte as basis gebruik is. Verdere kompetisies waaraan skole individueel kon deelneem was o.a. ‘n Slagos-groep van 4 diere, Morgenzon Landbou Akademie se osse het ‘n gemiddelde uitslagpersentasie van 58,8% gehad en dit sonder Zilmax, Wolhantering, Junior Afslaerskompetisie en ook ‘n Interras- kompetisie waarin alle rasse wat deel is van die Veeplaasprojek deelgeneem het. Daar was ook ‘n landwye Kuilvoervoerkompetisie waarin Morgenzon Landbou Akademie uit die 74 deelnemers in die top 16 geëindig het en ook dan aangewys is as die skool wat die beste Mieliekuilvoer in die land gemaak het.
  Aan die einde van die week is al die punte van die ondeskeie kompetisies bymekaar getel om sodoende die landbouskool van die jaar te bepaal.
  Dié eer het Morgenzon Landbou Akademie te beurt geval en hulle is aangewys as Landbouskool van die Jaar op ‘n Galafunksie wat aangebied was op Donderdagaand, 20 September 2018.
  Morgenzon Landbou Akademie bedank die Hoof, Landbou-onderwysers en ouers wat betrokke was om hierdie een van spoggerigste geleenthede te maak vir 2018.
  Morgenzon Landbou Akademie bedank ook Veeplaas vir die inisiatief om betrokke te raak by die Landboujeug maar meer spesifiek ook vir die betrokkendheid by ons Landbouskole. Dankie vir die platform wat Alfaskou gee om Landbou-onderwys uit te stal en tot verdere hoogtes te neem. Dit is sulke instansies wat ‘n geweldige bydrae lewer tot die uitbouing en vooruitgang van landbou in Suid-Afrika.

  Morgenzon – Landbouskool van die jaar