NG Gemeente Secunda-Goedehoop bied op Vrydag, 25 Augustus ’n basaar aan.
Daar gaan verskeie kossoorte te koop wees en aktiwiteite vir die kinders.
Die kerk is geleë op die hoek van Lategan en Stanfordstraat.
Vir meer inligting, skakel die kerkkantoor by 017 634 6351.