Sektor 1 Kosmos kies nuwe Leiersgroepe

Die RSA se amptelike nege provinsies word in Sektore verdeel en die distriksmunisipaliteite word dan as Sektore gebruik

0
585
The Bulletin Newspaper
Aart Reedijk (Sektor SM) - Sharen Wickens (Sektor Adjudant) – Henry Buÿs (Sektor Voorsitter) – Ds. Johan Smit (Sektor Kapelaan).

Die Suid Afrikaanse Weermag Vereniging Sektor 1 Kosmos, het Saterdag hulle algemene jaarvergadering gehou by die Kruik Caffé.
Die AJV is geopen met Skriflesing en gebed deur die Sektor Kapelaan Ds. Johan Smit.
Die Sektor se voorsitter, Henry Buÿs, het tydens sy jaarverslag gemeld dat alhoewel daar beplande projekte weens omstandighede nie uitgevoer is nie, daar nieteenstaande, verskeie projekte met groot welslae aangebied is.
Henry het verwys na die “Suikerbekkie” projek waar die SAWF Laerskool Trichard se koshuis aangeneem het vir ondersteuning ten opsigte van die voorsiening van die daaglikse behoeftes van dié koshuis se kinders.
Henry het ook verduidelik hoe die SAWF se struktuur met betrekking tot die van die Sektore en Eenhede werk.
Die RSA se amptelike nege provinsies word in Sektore verdeel en die distriksmunisipaliteite word dan as Sektore gebruik. Die name toegeken aan die Sektore is ook uniek aan elke provinsie. Wes-Kaap na berge, Vrystaat na bome ens.
Die Eenhede is onder die beheer van elke Sektor ingedeel.
Sektor 1 Kosmos bestaan, op die oomblik, uit drie eenhede waarvan Standerskop, geleë in Standerton alreeds geruime tyd uiters suksesvol opereer onder leiding van ʼn baie bekwame leiersgroep.
Henry het ook tydens die AJV twee ander eenhede bekend gestel wat onder Sektor 1 Kosmos sal ressorteer. Die een eenheid sal bekend wees as “Brandwag”. Die ander Eenheid is gestig vir Bethal en omgewing, die Eenheid sal bekend staan as “Rustfontein”. Altwee hierdie Eenhede se Leiersgroepe is ook tydens die vergadering deur die lede aanwesig verkies.
Die nuwe leiersgroepe is soos volg:
• Sektor 1 Kosmos: Henry Buÿs – Voorsitter
Aart Reedijk – Sersantmajoor
Ds. Johan Smit – Kapelaan
Sharen Wickens – Adjudant
• Eenheid Brandwag Kevin Oliver – Voorsitter
Piet Nieuwenhuis – Sersantmajoor
• Eenheid Rustfontein Japie Reyneke – Voorsitter
Johan van der Kamp – Sersantmajoor

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here